0 รายการ

หนังสือกฎหมาย/รวมคำบรรยายเนติฯ

P141(จัดส่งฟรี)

240 บาท

หลักกฎหมาย มรดก มัทยา จิตติรัตน์

P140(จัดส่งฟรี)

170 บาท

หลักกฎหมาย ครอบครัว ประสพสุข บุญเดช

P90(จัดส่งฟรี)

120 บาท

พร้อมสอบ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ก้องวิทย์ วัชราภรณ์

P148(จัดส่งฟรี)

200 บาท

ท่องตัวบท วิ.อาญา (THE SUCCESS GROUP)

P147(จัดส่งฟรี)

380 บาท

ถาม-ตอบ วิ.อาญา อ.สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ ผู้พิพากษา (ปี 2559)

P123(จัดส่งฟรี)

จำตัวบทสำคัญ วิ อาญา 79 มาตรา ย่อตัวบท พร้อมฎีกาสำคัญ แพ็คคู่

p108(จัดส่งฟรี)

คำอธิบาย วิชา สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (อาจารย์อรรถพล ใหญ่สว่าง)

P46(จัดส่งฟรี)

460 บาท

วิ.อาญา ภาค 3-4(ฉบับสมบูรณ์)หมด

P45(จัดส่งฟรี

400 บาท

วิ.อาญา ภาค 1-2(ฉบับสมบูรณ์)

P39(ส่งฟรีพัสดุ)

140 บาท

วิธิตอบข้อสอบ วิ.อาญา

P38(จัดส่งฟรี)

คำถาม-คำตอบ วิ.อาญา 100 ข้อ

P30 (ส่งฟรีพัสดุ)

175 บาท

ประเด็นปัญหา วิ.อาญา เรียงมาตรา

P5(จัดส่งฟรี)

คำอธิบาย ประมวลกฎหมาย วิธิพิจารณาความอาญา เล่ม 2

P4(จัดส่งฟรี)

คำอธิบาย ประมวลกฎหมาย วิธิพิจารณาความอาญา เล่ม 1

P143(จัดส่งฟรี)

315 บาท

คู่มือการศึกษา สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์

P40(ส่งฟรีพัสดุ)

140 บาท

วิธิตอบข้อสอบวิ. แพ่ง

P29 (ส่งฟรีพัสดุ)

175 บาท

ประเด็นปัญหา วิ.แพ่ง เรียงมาตรา

P13 (จัดส่งฟรี)

250 บาท

สัมมนากฎหมาย วิ.แพ่ง เล่ม 2

P133(จัดส่งฟรี)

330 บาท

คู่มือสอบ กฎหมายปกครอง สุริยา ปานแป้น อนุวัฒน์ บุญนันท์

P89 (จัดส่งฟรี)

135 บาท

พร้อมสอบ กฎหมายปกครอง ก้องวิทย์ วัชราภรณ์

P18 (จัดส่งฟรี)

180 บาท

ศาลปกครอง และการดำเนินคดีในศาลปกครอง

P17 (จัดส่งฟรี)

คำอธิบาย กฎหมายปกครอง

15.00%
OFF

A1

204.00 บาท จากราคาปกติ 240 บาท

หนังสือ คำถามและแนวคำตอบ กฎหมายอาญา เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

P36 (ส่งฟรีพัสดุ)

200 บาท

เจาะประเด็นหลัก-ฎีกา อาญา ทันสมัย 2558 เล่ม 2

P35 (ส่งฟรีพัสดุ)

200 บาท

เจาะประเด็นหลัก-ฎีกา อาญา ทันสมัย 2558 เล่ม 1

P34 (ส่งฟรีพัสดุ)

180 บาท

อาญา 100 ข้อ

P33 (ส่งฟรีพัสดุ)

180 บาท

ท่องตัวบท อาญา (แก้ไขตามกฎหมายใหม่)

P32(ส่งฟรีพัสดุ)

140 บาท

วิธิตอบข้อสอบ อาญา

P20 (จัดส่งฟรี)

360 บาท

อาญา เล่ม 2

P19 (จัดส่งฟรี)

370 บาท

อาญา เล่ม 1

7.69%
OFF

P11 (จัดส่งฟรี)

240.00 บาท จากราคาปกติ 260 บาท

กฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 4 กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 4 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ ผู้แต่ง : เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 2 : กันยายน 2557 จำนวนหน้า: 352 หน้า ขนาด : 18.5x26 รูปแบบ : ปกอ่อน

P1ส่งฟรีพัสดุ

คำอธิบาย กฎหมายอาญา ภาค 1

PPP5

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยทรัพย์ (สมจิตร์ ทองศรี)

PPP4

คำอธิบายกฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน (รศ. จิตรา เพียรล้ำเลิศ)

PPP3

คำอธิบาย พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ (2563) (สหรัฐ กิติ ศุภการ)

PPP2

คำอธิบายกฎหมายครอบครัว ประสพสุข บุญเดช

P88(จัดส่งฟรี)

พร้อมสอบ กฎหมาย ตั๋วเงิน ก้องวิทย์ วัชราภรณ์

P87(จัดส่งฟรี)

พร้อมสอบ กฎหมาย ทรัพย์ ก้องวิทย์ วัชราภรณ์

P86(จัดส่งฟรี)

220 บาท

พร้อมสอบ กฎหมาย นิติกรรม สัญญา หนี้ 2558 ก้องวิทย์ วัชราภรณ์

P50(จัดส่งฟรี

คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก

P47(จัดส่งฟรี)

300 บาท

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ3 เอกเทศสัญญา ตอน 2

PB01

140 บาท

วิธิตอบข้อสอบ แพ่ง

P37 (จัดส่งฟรี)

200 บาท

เจาะประเด็นหลัก-ฎีกา แพ่ง ทันสมัย 2558 เล่ม 1

P15(สินค้าหมด)

คำอธิบาย แพ่ง- พาณิชย์

3.13%
OFF

LW454

310.00 บาท จากราคาปกติ 320 บาท

รวมกฎหมายแรงงาน (ธีระศักดิ์ เงยวิจิตร) ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2564 **แถมฟรีปกใส**

LW446

คดีเช่าซื้อ (สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่)

5.71%
OFF

LW444

330.00 บาท จากราคาปกติ 350 บาท

กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง)

3.70%
OFF

LW443

260.00 บาท จากราคาปกติ 270 บาท

ชุมนุมข้อกฎหมายคดีครอบครัว ฉบับ สามี ภริยา เล่ม 1 (ดร. จิตฤดี วีระเวสส์)

LW441

80 บาท

ดอกเบี้ย (ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง)

LW440

130 บาท

สูตรสำเร็จ คดีอาวุธปืน (ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง)

5.00%
OFF

LW439

190.00 บาท จากราคาปกติ 200 บาท

หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ (รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา)

5.00%
OFF

LW432

190.00 บาท จากราคาปกติ 200 บาท

ประมวลกฎหมายอาญา (2565) (เล่มใหญ่A4) (คณะวิชาการ The Justice Group) **ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ.2565***

3.33%
OFF

LW431

290.00 บาท จากราคาปกติ 300 บาท

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2565) เล่มใหญ่ พิมพ์ครั้งที่ 1 The Justice Group

5.00%
OFF

LW426

285.00 บาท จากราคาปกติ 300 บาท

คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ไพโรจน์ วายุภาพ)

2.50%
OFF

LW422

195.00 บาท จากราคาปกติ 200 บาท

คดียกฟ้องเพราะพยานบุคคลรับฟังไม่ได้ พร้อมด้วยคำพิพากษาศาลฎีกายกฟ้อง (ชนบท ศุภศรี)

LW420

290 บาท

การรับฟังพยานหลักฐานในคดีแพ่งและคดีอาญา อ.ชนบท

LW419

300 บาท

ทำไมประกันตัวไม่ได้แล้วต้องทำอย่างไรจึงจะได้ประกันตัว ( ชนบท ศุภศรี,สุรศักดิ์ อินทนันท์,รัชชัย ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา )

7.50%
OFF

LW418

185.00 บาท จากราคาปกติ 200 บาท

หลักการเขียน อุทธรณ์ - ฎีกา คดีอาญา (นายสนอง แก่นแก้ว)

4.69%
OFF

LW417

305.00 บาท จากราคาปกติ 320 บาท

วิ.แพ่งบัญญัติ ฉบับทบทวน (คณะวิชาการ The Intention Group)

3.85%
OFF

LW416

250.00 บาท จากราคาปกติ 260 บาท

วิ.อาญาบัญญัติ ฉบับทบทวน สั้น กระชับ รอบด้าน พร้อมฎีกาใหม่ล่าสุด

5.77%
OFF

LW415

245.00 บาท จากราคาปกติ 260 บาท

อาญาบัญญัติ ฉบับทบทวน สั้น กระชับ รอบด้าน 2563 พร้อมฎีกาใหม่ล่าสุด

8.33%
OFF

LW414

165.00 บาท จากราคาปกติ 180 บาท

แพ่งบัญญัติ เล่ม 3 ฉบับทบทวน ครอบครัว มรดก พร้อมฎีกาใหม่ล่าสุด

3.70%
OFF

LW413

260.00 บาท จากราคาปกติ 270 บาท

แพ่งบัญญัติ เล่ม 2 ฉบับทบทวน สั้น กระชับ รอบด้าน พร้อมฎีกาใหม่ล่าสุด

3.57%
OFF

LW412

270.00 บาท จากราคาปกติ 280 บาท

แพ่งบัญญัติ เล่ม 1 ฉบับทบทวน สั้น กระชับ รอบด้าน พร้อมฎีกาใหม่ล่าสุด

LW411

คำฟ้องคดีอาญา ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์ พรรพิไล พาหุสัจจะลักษณ์

LW409

200 บาท

เส้นทางลัดสู่ความสำเร็จ รวมฎีกาสำคัญ 2558 ถึง 2563 กฎหมายทรัพย์-ที่ดิน , นิติกรรม-สัญญา ผ่าคำบรรยายกรุ๊ป

LW408

180 บาท

เส้นทางลัดสู่ความสำเร็จ สรุปกฎหมายปกครอง ฉบับเตรียมสอบเนติฯและผู้ช่วยฯ ผ่าคำบรรยายกรุ๊ป

3.03%
OFF

LW400

320.00 บาท จากราคาปกติ 330 บาท

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับกายวิภาค ธิติพล ศรีประทักษ์

5.00%
OFF

LW399

190.00 บาท จากราคาปกติ 200 บาท

คู่มือทวนสอบ : หลักสำคัญกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ Absolute LAW

3.33%
OFF

LW397

290.00 บาท จากราคาปกติ 300 บาท

พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์

4.29%
OFF

LW396

335.00 บาท จากราคาปกติ 350 บาท

กฎหมายล้มละลาย พิมพ์ครั้งที่ 17 (2564) เอื้อน ขุนแก้ว

4.00%
OFF

LW395

240.00 บาท จากราคาปกติ 250 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วย อุทธรณ์ – ฎีกา เอื้อน ขุนแก้ว

8.33%
OFF

LW394

110.00 บาท จากราคาปกติ 120 บาท

คดีที่ดิน บทเรียนกรณีถุงกล้วยแขก ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง คดีที่ดิน บทเรียนกรณีถุงกล้วยแขก (พร้อมปัญหากฎหมายเกี่ยวกับคดีที่ดินในกรณีต่าง ๆ) การซื้อที่ดินจากการออกโฉนดใหม่ถูกเพิกถอน จนเกิดวลีที่ว่า โฉนดที่ดินมีค่าเพียงไม่ต่างจาก "ถุงกล้วยแขก" เพราะซื้อมาแล้ว

2.56%
OFF

LW390

190.00 บาท จากราคาปกติ 195 บาท

ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มกลาง) (ฉัตรฑากรุ๊ป)

2.27%
OFF

LW389

215.00 บาท จากราคาปกติ 220 บาท

เส้นทางลัดสู่ความสำเร็จ สรุปกฎหมายแรงงาน ผ่าคำบรรยายกรุ๊ป

LW386

คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมาย แพ่งจากฎีกา ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์

LW383

170 บาท

เส้นทางลัดสู่ความสำเร็จ กฎหมายอาญา มาตรา 1 - มาตรา 365

0.96%
OFF

LW378

515.00 บาท จากราคาปกติ 520 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยครอบครัวฯ (ศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข บุญเดช)

LW377

กฎหมายอาญา : หลักและคำพิพากษา สหรัฐ กิติ ศุภการ

5.00%
OFF

LW374

95.00 บาท จากราคาปกติ 100 บาท

การพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์( สุพิศ ปราณีตพลกรัง) ปีที่พิมพ์ : 2564

1.67%
OFF

LW373

295.00 บาท จากราคาปกติ 300 บาท

คำร้อง คำขอ คำแถลงและคำบอกกล่าว (จรัส กาญจนขจิต)

1.56%
OFF

LW371

315.00 บาท จากราคาปกติ 320 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง( สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่) ปีที่พิมพ์ : มีนาคม 2564

0.83%
OFF

LW369

595.00 บาท จากราคาปกติ 600 บาท

คู่มือ การเพิกถอนนิติกรรมคดีแพ่ง (สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่) ปีที่พิมพ์ : 2564

LW368

คำอธิบายการฟ้องและการดำเนินคดีในศาลปกครอง ภาค 2 เงื่อนไขการฟ้องคดีและการฟ้องคดี (อำพน เจริญชีวินทร์)

6.00%
OFF

LW367

470.00 บาท จากราคาปกติ 500 บาท

กฎหมายความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เล่ม 2 (คณาธิป ทองรวีวงศ์) ปีที่พิมพ์ : มีนาคม 2564

1.82%
OFF

LW366

540.00 บาท จากราคาปกติ 550 บาท

คำอธิบาย หลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล( คณาธิป ทองรวีวงศ์) ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2564

14.29%
OFF

LW365

60.00 บาท จากราคาปกติ 70 บาท

ความผิดฐานทำให้แท้งลูก (แก้ไขใหม่) สุพิศ ปราณีตพลกรัง ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2564

LW363

คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3-4 เล่ม 2 ธานิศ เกศวพิทักษ์

LW362

กฎหมายอาญา คำพิพากษาศาลฎีกาและหลักกฎหมาย สหรัฐ กิติ ศุภการ

5.71%
OFF

LW361

165.00 บาท จากราคาปกติ 175 บาท

ตัวบท แผนผัง กฎหมายอาญา (ไกรศิริ แก้วยี่)

4.55%
OFF

LW360

210.00 บาท จากราคาปกติ 220 บาท

หลัก วิ.อาญา A5 (สุจิต ปัญญาพฤกษ์)

4.55%
OFF

LW356

210.00 บาท จากราคาปกติ 220 บาท

หมิ่นประมาท (รุ่งวิทย์ มาศงามเมือง)

5.00%
OFF

LW353

190.00 บาท จากราคาปกติ 200 บาท

หลักการเขียน อุทธรณ์ - ฎีกา คดีอาญา (นายสนอง แก่นแก้ว)

LW348

จิ๊กซอว์ กฎหมายอาญา ขนาดกลาง A5 (สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่) พิมพ์ครั้งที่ 2

LW346

คดีการพนัน (รวมเกร็ดคดีการพนัน) (ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง)

3.33%
OFF

LW342

145.00 บาท จากราคาปกติ 150 บาท

เทคนิคการซักความให้ชนะคดี (รชฏ เจริญฉ่ำ)

5.00%
OFF

LW340

190.00 บาท จากราคาปกติ 200 บาท

พยานในคดีอาญา (รชฏ เจริญฉ่ำ)

3.13%
OFF

LW339

155.00 บาท จากราคาปกติ 160 บาท

ถามตอบประเด็นสำคัญกฎหมายล้มละลาย (กฤษฎา โพธิสาขา)

5.56%
OFF

LW338

170.00 บาท จากราคาปกติ 180 บาท

ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมาย ฟุตบอลอาชีพ (ผศ. อภิชัย มานิตยกุล)

7.69%
OFF

LW334

120.00 บาท จากราคาปกติ 130 บาท

หลักกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 เล่ม 1 (ไพบูลย์ วนพงศ์ทิพากร)

5.00%
OFF

LW327

285.00 บาท จากราคาปกติ 300 บาท

ศาลปกครองและการดำเนินคดีในศาลปกครอง ฤทัย หงส์สิริ

4.17%
OFF

LW319

115.00 บาท จากราคาปกติ 120 บาท

รวมกฎหมายดิจิทัล (คณะวิชาการ THE JUSTICE GROUP)

5.88%
OFF

LW316

320.00 บาท จากราคาปกติ 340 บาท

คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก (ศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์)

4.55%
OFF

LW313

105.00 บาท จากราคาปกติ 110 บาท

คู่มือกฎหมายเกี่ยวกับโรคโควิด (ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง)

5.00%
OFF

LW304

285.00 บาท จากราคาปกติ 300 บาท

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ไพโรจน์ อาจรักษา)

8.33%
OFF

LW298

165.00 บาท จากราคาปกติ 180 บาท

รวมกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญา ทุจริตและประพฤติมิชอบ

LW296

ตัวบท แผนผัง กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ไกรศิริ แก้วยี่)

8.89%
OFF

LW294

205.00 บาท จากราคาปกติ 225 บาท

ตัวบท แผนผัง กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ไกรศิริ แก้วยี่)

9.09%
OFF

LW293

300.00 บาท จากราคาปกติ 330 บาท

การบังคับคดีแพ่ง (เอื้อน ขุนแก้ว)พิมพ์คั้งที่8 ปี2564

8.82%
OFF

LW290

155.00 บาท จากราคาปกติ 170 บาท

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (รองศาสตราจารย์ จันตรี สินศุภฤกษ์)

10.00%
OFF

LW288

270.00 บาท จากราคาปกติ 300 บาท

รัฐศาสตร์ แนวคิดพื้นฐานสู่การปฏิบัติการในยุคดิจิทัล

8.33%
OFF

LW287

165.00 บาท จากราคาปกติ 180 บาท

หลักกฎหมาย เช่าทรัพย์และเช่าซื้อ (ผศ.ดร. กฤติญา สุขเพิ่ม)

3.57%
OFF

LW281

135.00 บาท จากราคาปกติ 140 บาท

รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ( พ.ศ.2564) (A5)

3.33%
OFF

LW279

116.00 บาท จากราคาปกติ 120 บาท

รวมกฎหมายล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2564(A5)

3.57%
OFF

LW278

135.00 บาท จากราคาปกติ 140 บาท

ประมวลกฎหมายที่ดิน และพ.ร.บ.เกี่ยวกับที่ดิน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2564(A5)

3.57%
OFF

LW276

135.00 บาท จากราคาปกติ 140 บาท

รวมกฎหมายแรงงาน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2564 (A5)

3.14%
OFF

LW270

494.00 บาท จากราคาปกติ 510 บาท

สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (อรรถพล ใหญ่สว่าง)

3.33%
OFF

LW265

145.00 บาท จากราคาปกติ 150 บาท

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 (คณะวิชาการ THE JUSTICE GROUP)

8.33%
OFF

LW264

110.00 บาท จากราคาปกติ 120 บาท

พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 (ฉบับปลดล็อกไม้หวงห้าม) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562

5.00%
OFF

LW259

190.00 บาท จากราคาปกติ 200 บาท

คดียาเสพติด แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560 สุจิต ปัญญาพฤกษ์

5.56%
OFF

LW258

170.00 บาท จากราคาปกติ 180 บาท

สิทธิของผู้สูงอายุ ในประเทศไทย ประทีป ทับอัตตานนท์

4.00%
OFF

LW257

240.00 บาท จากราคาปกติ 250 บาท

หนังสือภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2562

4.55%
OFF

LW256

105.00 บาท จากราคาปกติ 110 บาท

วิทยาการกฎหมาย ว่าด้วยการทุเลาการบังคับตามคำพิพากษาและคำสั่ง

4.29%
OFF

LW255

335.00 บาท จากราคาปกติ 350 บาท

สิทธิคนพิการในประเทศไทย รศ.พิเศษ ดร. ประทีป ทับอัตตานนท์, ดร. จิดาภา พรยิ่ง

LW254

คดีจ้างทำของ (สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่) คดีจ้างทำของ ลักษณะของสัญญา การเกิดสัญญา และความระงับสิ้นสัญญา สิทธิ และหน้าที่ของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ความรับผิดของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง นิติกรรม สัญญา การผิดนัด มัดจำ เบี้ยปรับ ค่าเสียหายและตัวแทน ฯลฯ ผู้เขียน

5.21%
OFF

LW252

455.00 บาท จากราคาปกติ 480 บาท

การซักประเด็นข้อเท็จจริงคดียาเสพติด เล่ม 2 (สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่)

5.17%
OFF

LW251

550.00 บาท จากราคาปกติ 580 บาท

การซักประเด็นข้อเท็จจริงคดียาเสพติด เล่ม 1 (สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่)

5.00%
OFF

LW250

285.00 บาท จากราคาปกติ 300 บาท

อธิบายกฎหมายป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ฉบับสมบูรณ์ อธิบายกฎหมายป่าไม้ สุเนติ คงเทพ

5.00%
OFF

LW248

190.00 บาท จากราคาปกติ 200 บาท

แก่นหลักสำคัญการค้าระหว่างประเทศ

5.00%
OFF

LW247

285.00 บาท จากราคาปกติ 300 บาท

คำร้อง คำขอ คำแถลง และคำบอกกล่าว (จรัส กาญจนขจิต)

5.41%
OFF

LW246

350.00 บาท จากราคาปกติ 370 บาท

กฎหมายพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง)

5.36%
OFF

LW245

265.00 บาท จากราคาปกติ 280 บาท

หลักปฎิบัติการบังคับคดีแพ่งกฎหมายใหม่ (ดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง)

3.00%
OFF

LW232

97.00 บาท จากราคาปกติ 100 บาท

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การปล่อยชั่วคราว แก้ไขใหม่ 2562 สุพิศ ปราณีตพลกรัง

4.55%
OFF

LW229

315.00 บาท จากราคาปกติ 330 บาท

การบังคับคดีแพ่ง (เอื้อน ขุนแก้ว)พิมพ์คั้งที่8 ปี2564 การบังคับคดีแพ่ง เอื้อน ขุนแก้ว ผู้แต่ง : เอื้อน ขุนแก้ว ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 8 : มกราคม 2564 จำนวนหน้า : 389 หน้า ขนาด : 18.5x26 ซม. รูปแบบ : ปกอ่อน 9786165772877

LW220

กฎหมายการคลังและกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ

LW201

คดีความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค การปฏิบัติงานคดีเช็คและความผิดเกี่ยวเนื่องกับเช็ค ชยาธร เฉียบแหลม

5.56%
OFF

LW195

255.00 บาท จากราคาปกติ 270 บาท

แบบคำฟ้องความผิดอาญา พระราชบัญญัติต่างๆ (นายสนอง แก่นแก้ว)

4.29%
OFF

LW194

335.00 บาท จากราคาปกติ 350 บาท

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กฎหมายและการปฏิบัติ (ประทีป อ่าววิจิตรกุล)

3.13%
OFF

LW183

155.00 บาท จากราคาปกติ 160 บาท

ตัวบทแผนผัง มาตราสำคัญ กฎหมาย วิ.อาญา ไกรศิริ แก้วยี่

4.29%
OFF

LW179

335.00 บาท จากราคาปกติ 350 บาท

ส.ป.ก.หลักกฎหมายและข้อเท็จจริงที่ควรรู้ อรรถวัฒน์ หวังดำรงวงศ์

5.88%
OFF

LW174

160.00 บาท จากราคาปกติ 170 บาท

คู่มือทวนสอบสรุปประเด็นข้อสอบป.พ.พ. พร้อมข้อสังเกตุ ปี2561

4.00%
OFF

LW172

120.00 บาท จากราคาปกติ 125 บาท

คู่มือทวนสอบ สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามป.วิ.อ. (Absolute Law)

7.41%
OFF

LW167

125.00 บาท จากราคาปกติ 135 บาท

ทบทวนหลักตัวบทมาตราสำคัญ เตรียมสอบ วิธีพิจารณาความแพ่ง

8.00%
OFF

LW166

115.00 บาท จากราคาปกติ 125 บาท

หลักตัวบทมาตราสำคัญ กฎหมายแรงงาน (แก้ไขล่าสุด 2559) พร้อมสถิติข้อสอบ 3 สนาม

6.90%
OFF

LW164

135.00 บาท จากราคาปกติ 145 บาท

ทบทวนหลักตัวบทมาตราสำคัญ ป.อาญา (ชัยพร แดงบรรจง (กี) , สุภูวพัฒน์ พรหมทอง)

4.17%
OFF

LW158

115.00 บาท จากราคาปกติ 120 บาท

นิติกรรมสัญญา เล่ม 1 (ณัฐพงศ์ สมพันธุ์)

4.17%
OFF

LW156

115.00 บาท จากราคาปกติ 120 บาท

ชนะคดีแพ่ง ตอน คำให้การคดีแพ่ง (รชฏ เจริญฉ่ำ)

5.00%
OFF

LW151

190.00 บาท จากราคาปกติ 200 บาท

พิชิตเนติฯ ข้อ 9 วิชา กฎหมายฟื้นฟูกิจการ (ชินะพันธ์ งามวงษ์น้อย)

8.75%
OFF

LW142

365.00 บาท จากราคาปกติ 400 บาท

คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับอาคารชุด คอนโดมิเนียม และหมู่บ้านจัดสรร (ดร.วิชัย ตันติกุลานันท์)

5.00%
OFF

LW140

380.00 บาท จากราคาปกติ 400 บาท

คำอธิบายศาลอาญาคดีทุจริตฯกับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไพโรจน์ วายุภาพ

LW139

คู่มือดำเนินคดีแรงงาน สำหรับทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย พิเชฐ โพธิวิจิตร

3.85%
OFF

LW137

250.00 บาท จากราคาปกติ 260 บาท

คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 4 (ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์)

4.69%
OFF

LW136

305.00 บาท จากราคาปกติ 320 บาท

กฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 3 (ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์)

4.41%
OFF

LW135

325.00 บาท จากราคาปกติ 340 บาท

กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 2 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์

10.42%
OFF

LW133

215.00 บาท จากราคาปกติ 240 บาท

หนังสือ คำถามและแนวคำตอบ กฎหมายอาญา เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

4.76%
OFF

LW121

400.00 บาท จากราคาปกติ 420 บาท

คู่มือการศึกษา สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์)

LW112

คำอธิบาย กฎหมายล้มละลาย (ชีพ จุลมนต์)

5.00%
OFF

LW110

285.00 บาท จากราคาปกติ 300 บาท

คู่มือการจัดการมรดก (รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประทีป ทับอัตตานนท์)

11.36%
OFF

LW104

195.00 บาท จากราคาปกติ 220 บาท

คู่มือศึกษาวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ (รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา)

5.00%
OFF

LW95

190.00 บาท จากราคาปกติ 200 บาท

ปัญหา - คำตอบ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง (ดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง)

4.17%
OFF

LW83

230.00 บาท จากราคาปกติ 240 บาท

จิ๊กซอว์ กฎหมายวิอาญา (สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่)

3.70%
OFF

LW79

130.00 บาท จากราคาปกติ 135 บาท

พยานบัญญัติ ฉบับทบทวน (The Intention Group)

4.55%
OFF

LW78

105.00 บาท จากราคาปกติ 110 บาท

กฎหมายพิเศษบัญญัติ ฉบับทบทวน (The Intention Group)

5.00%
OFF

LW77

190.00 บาท จากราคาปกติ 200 บาท

ล้มละลายบัญญัติ ฉบับทบทวน (คณะวิชาการ The Intention Group)

6.25%
OFF

LW72

150.00 บาท จากราคาปกติ 160 บาท

กฎหมายพิเศษ พร้อมสอบ กฎหมายองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ (ก้องวิทย์ วัชราภรณ์)

4.65%
OFF

LW55

820.00 บาท จากราคาปกติ 860 บาท

สำนวนคำฟ้องคดีแพ่ง

5.36%
OFF

LW54

265.00 บาท จากราคาปกติ 280 บาท

รวมกฎหมายท้องถิ่น (คณะวิชาการ The Justice Group)

LW51

คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคทั่วไป (มาตรา 1-106) (วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์)

4.55%
OFF

LW48

105.00 บาท จากราคาปกติ 110 บาท

ความรู้พื้นฐานทั่วไปทางกฎหมาย (จิตรา เพียรล้ำเลิศ)

LW46

การขออนุญาตฎีกา (ดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง)

4.55%
OFF

LW42

210.00 บาท จากราคาปกติ 220 บาท

ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย (ผศ. พรรณรัตน์ โสธรประภากร)

6.00%
OFF

LW34

235.00 บาท จากราคาปกติ 250 บาท

หมิ่นประมาท

3.13%
OFF

LW33

155.00 บาท จากราคาปกติ 160 บาท

ความผิดในคดีอาญา ตอน ความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อร่างกาย

5.00%
OFF

LW21

190.00 บาท จากราคาปกติ 200 บาท

คู่มือภาษีอากร โดยอาจารย์ ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2563 พิมพ์ครั้งที่ 6

4.76%
OFF

LW19

400.00 บาท จากราคาปกติ 420 บาท

คดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน (แพ่ง-อาญา) (ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์)

5.26%
OFF

LW17

360.00 บาท จากราคาปกติ 380 บาท

กฎหมายและคดีอาวุธปืน (สรารักษ์ สุวรรณเสรี , อาคม ศรียาภัย กฎหมายและคดีอาวุธปืน ผู้แต่ง : สรารักษ์ สุวรรณศรี,อาคม ศรียาภัย ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 3 : พฤษภาคม 2563 จำนวนหน้า: 465 หน้า ขนาด : มาตราฐาน 18.5x26 ซม. รูปแบบ : ปกอ่อน 9786165683951

5.56%
OFF

LW16

85.00 บาท จากราคาปกติ 90 บาท

ปัญหา - คำตอบ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง (ดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง)

4.17%
OFF

LW6

115.00 บาท จากราคาปกติ 120 บาท

วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา (เอื้อน ขุนแก้ว)

10.00%
OFF

LW5

180.00 บาท จากราคาปกติ 200 บาท

การดำเนินคดีแบบกลุ่มและการขออนุญาตฎีกา (เอื้อน ขุนแก้ว) การดำเนินคดีแบบกลุ่ม และ การขออนุญาตฎีกา ราคา 180 บาท (ปกติ 200 บาท) โดย เอื้อน ขุนแก้ว // วรนันยา ใช้เทียมวงษ์ ปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2560 (ครั้งที่ 2) จำนวน 161 หน้า ขนาด B5 น้ำหนัก 0.35 กก.


วิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน

ขั้นตอนการสั่งซื้อ


ท่านสามารถสั่งซื้อได้หลายทาง ดังนี้

1.ทางเฟสบุค(inbox)  ร้านหนังสือกฎหมาย เพื่อนบัณฑิต พร้อมระบุวิธีการชำระเงิน =>  ติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ  =>  ชำระเงินและส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินให้ทางเฟสบุ๊ค(inbox)  => รอรับสินค้า

2.ทางโทรศัพท์ท่านสามารถโทรศัพท์สั่งสินค้าได้ที่ , 0870787240 (ais) 0874982495 (dtac) พร้อมระบุวิธีการชำระเงิน => ชำระเงิน => รอรับสินค้า

3.ทางแฟกซ์ โดยการกรอกแบบฟอร์มการสั่งซื้อและส่งมาที่ 02-7191934 (fax) โดยลูกค้าต้องเขียน หรือพิมพ์ชื่อหนังสือที่สั่งซื้อ ราคาหนังสือ จำนวนหนังสือ  ชื่อผู้ติดต่อสั่งซื้อ ที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือเบอร์โทรติดต่อกลับพร้อมทั้งโอนเงินเข้าบัญชี หลังจากนั้นให้แฟกซ์เอกสารและหลักฐานการโอนเงินมาที่ 02-7191934 (fax) =>  ทางเว็บติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ  => รอรับสินค้า

4สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ผ่านระบบตระกร้าสินค้า โดยการเลือกสินค้าโดย " หยิบใส่ตระกร้า " เสร็จแล้วทำการกรอกจำนวนสินค้าที่ต้องการว่าต้องการจำนวนทั้งหมด กี่เล่ม หลังจากสั่งสินค้าเสร็จแล้ว ให้กดที่ “ทำรายการสั่งซื้อ” ถ้าเป็นการสั่งซื้อครั้งแรกให้ทำการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกก่อน แล้วจึงทำรายการสั่งซื้อต่อไปได้ หากเคยลงทะเบียนสมาชิกแล้วต้องทำการ Login เข้าระบบก่อนทำรายการสั่งซื้อสินค้า เมื่อทำรายการสั่งซื้อสำเร็จจะมี Email แจ้งไปยังท่านให้โอนชำระเงินตามจำนวนที่สั่งซื้อ เมื่อโอนชำระเงินเข้ามาแล้วกรุณาแจ้งการโอนเงินโดยคลิ๊กที่นี่

หลังจากทางเว็บไซต์ได้รับเอกสารและตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินของท่านเรียบร้อยแล้ว จะจัดส่งสินค้าให้ทางไปรษณีย์ในวันทำการถัดไป โดยท่านจะต้องเสียอัตราค่าจัดส่งสินค้าตามอัตราที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

 วิธีการจัดส่งมีหลายแบบ ดังนี้

 
1. ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ประมาณ 2-3 วันทำการ

มูลค่าหนังสือที่สั่ง (บาท) ค่าส่งเหมาจ่าย(บาท)
ไม่เกิน 300   60
เกิน 300 -  500  70
เกิน 500 - 1,000 120
เกิน 1,000 บาทขึ้นไป ระบบจะคิดคำนวณค่าจัดส่งให้โดยอัตโนมัติ

 
2. การจัดส่งแบบลงทะเบียน ในกรุงเทพประมาณ 3-4 วันทำการ 
ต่างจังหวัด 2-3วัน

มูลค่าหนังสือที่สั่ง (บาท) ค่าส่งเหมาจ่าย(บาท)
0-200 0
200-5000 0
500-1,000 0
> 1,000 ขึ้นไป 0
 >2,000 ขึ้นไป 0
> 3,000 ขึ้นไป ระบบจะคิดคำนวณค่าจัดส่งให้โดยอัตโนมัติ


3.กรณีบริการส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าจัดส่งค่ะ

 **การเช็คสถานการณ์จัดส่งสินค้า ลูกค้าสามารถเช็คสถานสินค้าว่ารายการสั่งซื้อของท่านถึงขั้นตอนไหนได้ที่

 http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx

 

มื่อท่านได้ดำเนินการโอนแล้ว กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อของท่านมาที่หมายเลขโทรสาร 02-7191634 หรือ
อีเมล์ที่ friendcollege.95@gmail.com หรือแจ้งชำระเงินได้จากแบบฟอร์ม ลิงค์นี้ คลิ๊ก

          
  


**โอนเงินแล้วกรุณาแจ้งด้วยนะคะ**

 


ติดต่อเรา

รายละเอียด

lawbookupdate
เเผงร้าน 23-24 หน้าอาคารชุดเคหะชุมชนคลองจั่น18 ถนนนวมินทร์ คลองจั่น
บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

: Tel :087-078-7240 (ais) Tel :087-498-2495 (dtac)

: Tel :02-7191634 (fax)

: friendcollege.95@gmail.com