0 รายการ

หนังสือกฎหมาย/รวมคำบรรยายเนติฯ

15.79%
OFF

PB02

80.00 บาท จากราคาปกติ 95 บาท

คำศัพท์กฎหมายและคำศัพท์น่าสนใจ ฉบับคัดสรร (พลเพ็ชรุ์)

15.00%
OFF

PB01

204.00 บาท จากราคาปกติ 240 บาท

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย กฎหมายอาญา และ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์)

15.51%
OFF

T3

158.00 บาท จากราคาปกติ 187 บาท

ทนายใหม่ไปศาล ชุดเจ้ามรดก วชิรวิทย์ อิสระนุสรณ์

15.04%
OFF

T2

339.00 บาท จากราคาปกติ 399 บาท

หนังสือคู่มือร่างคำฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญา (ภาคปฏิบัติ) พิเชฐ โพธิวิจิตร

15.00%
OFF

T1

323.00 บาท จากราคาปกติ 380 บาท

หนังสือคู่มือร่างคำฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญา (พิเชฐ โพธิวิจิตร)

P157(จัดส่งฟรี)

125 บาท

ทีเด็ดพิชิตใบอนุญาตว่าความ (กฤษฎา โพธิสาขา)

P114(จัดส่งฟรี)

130 บาท

ทางลัดพิชิตตั๋วทนาย

P46

55 บาท

ข้อสอบคัดเลือก ผู้ช่วยผู้พิพากษา สนามใหญ่ พร้อมธงคำตอบ (วิ.อาญา+วิ.แพ่ง) (สอบวันที่ 15 ก.พ.63)

P45

95 บาท

ข้อสอบคัดเลือก ผู้ช่วยผู้พิพากษา พร้อมธงคำตอบ (อาญา+แพ่ง) (พยาน+พระธรรมนูญศาลฯ+ศาลแขวง+รัฐธรรมนูญ+วิชาเลือก)

P44(จัดส่งฟรี)

150 บาท

ชนะคดีแพ่ง

P43 (จัดส่งฟรี)

350 บาท

ธงคำตอบอัยการ58

P41(จัดส่งฟรี)

150 บาท

ซักความพิสดาร

P21 (จัดส่งฟรี)

180 บาท

คู่มือนักศึกษา เขียนตอบข้อสอบ

P67(ถูกชัวร์)

120 บาท

รวมกฎหมาย คดีปกครอง แก้ไขล่าสุดปี 2558 Justice Group

P65(ถูกชัวร์)

100 บาท

พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 ปกอ่อน (ปรับปรุงปี 2558)

P64(ถูกชัวร์)

200 บาท

ประมวลรัษฎากร แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2558 (ขนาด A5)

15.00%
OFF

PM02

153.00 บาท จากราคาปกติ 180 บาท

ประมวลกฎหมายอาญา (2563) (เล่มใหญ่) (คณะวิชาการ The Justice Group)

15.00%
OFF

PM01

238.00 บาท จากราคาปกติ 280 บาท

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 (แก้ไขปี 2563) (เล่มใหญ่ ปกแข็ง) Justice Group

P124(จัดส่งฟรี)

360 บาท

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อาญา ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม โดย พิชัย นิลทองคำ ขนาดใหญ่

P73(จัดส่งฟรี)

320 บาท

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 ประมวลกฎหมายอาญา (ขนาด A5)

P71(จัดส่งฟรี)

150 บาท

ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไข พ.ศ.2558

P63(จัดส่งฟรี)

180 บาท

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2558 (ขนาด A5)

P62(ถูกชัวร์)

80 บาท

ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2558

15.00%
OFF

PV01

204.00 บาท จากราคาปกติ 240 บาท

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (2563) (เล่มใหญ่) (คณะวิชาการ The Justice Group)

P155(จัดส่งฟรี)

135 บาท

ฉบับสอบ ทบทวนตัวบทมาตราสำคัญ ป.วิ.อาญา 2559

P118(จัดส่งฟรี)

180 บาท

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม แก้ไข พ.ศ.2559

P117(จัดส่งฟรี)

260 บาท

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรมแก้ไข พ.ศ.2559

P116(จัดส่งฟรี)

120 บาท

จำตัวบทสำคัญ วิ แพ่ง 76 มาตรา ย่อตัวบท พร้อมฎีกาสำคัญ ขนาด A5

P115(จัดส่งฟรี)

120 บาท

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาล แก้ไข พ.ศ.2559

P72(จัดส่งฟรี)

250 บาท

ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2558

P61ส่งฟรีพัสดุ

120 บาท

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ พ.ศ.2559 และพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค Tell a Friend ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ พ.ศ.2559 และพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค

P60ส่งฟรีพัสดุ

120 บาท

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2558


วิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน

ขั้นตอนการสั่งซื้อ


ท่านสามารถสั่งซื้อได้หลายทาง ดังนี้

1.ทางเฟสบุค(inbox)  ร้านหนังสือกฎหมาย เพื่อนบัณฑิต พร้อมระบุวิธีการชำระเงิน =>  ติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ  =>  ชำระเงินและส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินให้ทางเฟสบุ๊ค(inbox)  => รอรับสินค้า

2.ทางโทรศัพท์ท่านสามารถโทรศัพท์สั่งสินค้าได้ที่ , 0870787240 (ais) 0874982495 (dtac) พร้อมระบุวิธีการชำระเงิน => ชำระเงิน => รอรับสินค้า

3.ทางแฟกซ์ โดยการกรอกแบบฟอร์มการสั่งซื้อและส่งมาที่ 02-7191934 (fax) โดยลูกค้าต้องเขียน หรือพิมพ์ชื่อหนังสือที่สั่งซื้อ ราคาหนังสือ จำนวนหนังสือ  ชื่อผู้ติดต่อสั่งซื้อ ที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือเบอร์โทรติดต่อกลับพร้อมทั้งโอนเงินเข้าบัญชี หลังจากนั้นให้แฟกซ์เอกสารและหลักฐานการโอนเงินมาที่ 02-7191934 (fax) =>  ทางเว็บติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ  => รอรับสินค้า

4สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ผ่านระบบตระกร้าสินค้า โดยการเลือกสินค้าโดย " หยิบใส่ตระกร้า " เสร็จแล้วทำการกรอกจำนวนสินค้าที่ต้องการว่าต้องการจำนวนทั้งหมด กี่เล่ม หลังจากสั่งสินค้าเสร็จแล้ว ให้กดที่ “ทำรายการสั่งซื้อ” ถ้าเป็นการสั่งซื้อครั้งแรกให้ทำการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกก่อน แล้วจึงทำรายการสั่งซื้อต่อไปได้ หากเคยลงทะเบียนสมาชิกแล้วต้องทำการ Login เข้าระบบก่อนทำรายการสั่งซื้อสินค้า เมื่อทำรายการสั่งซื้อสำเร็จจะมี Email แจ้งไปยังท่านให้โอนชำระเงินตามจำนวนที่สั่งซื้อ เมื่อโอนชำระเงินเข้ามาแล้วกรุณาแจ้งการโอนเงินโดยคลิ๊กที่นี่

หลังจากทางเว็บไซต์ได้รับเอกสารและตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินของท่านเรียบร้อยแล้ว จะจัดส่งสินค้าให้ทางไปรษณีย์ในวันทำการถัดไป โดยท่านจะต้องเสียอัตราค่าจัดส่งสินค้าตามอัตราที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

 วิธีการจัดส่งมีหลายแบบ ดังนี้

 
1. ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ประมาณ 2-3 วันทำการ

มูลค่าหนังสือที่สั่ง (บาท) ค่าส่งเหมาจ่าย(บาท)
ไม่เกิน 300   60
เกิน 300 -  500  70
เกิน 500 - 1,000 120
เกิน 1,000 บาทขึ้นไป ระบบจะคิดคำนวณค่าจัดส่งให้โดยอัตโนมัติ

 
2. การจัดส่งแบบลงทะเบียน ในกรุงเทพประมาณ 3-4 วันทำการ 
ต่างจังหวัด 2-3วัน

มูลค่าหนังสือที่สั่ง (บาท) ค่าส่งเหมาจ่าย(บาท)
0-200 0
200-5000 0
500-1,000 0
> 1,000 ขึ้นไป 0
 >2,000 ขึ้นไป 0
> 3,000 ขึ้นไป ระบบจะคิดคำนวณค่าจัดส่งให้โดยอัตโนมัติ


3.กรณีบริการส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าจัดส่งค่ะ

 **การเช็คสถานการณ์จัดส่งสินค้า ลูกค้าสามารถเช็คสถานสินค้าว่ารายการสั่งซื้อของท่านถึงขั้นตอนไหนได้ที่

 http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx

 

มื่อท่านได้ดำเนินการโอนแล้ว กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อของท่านมาที่หมายเลขโทรสาร 02-7191634 หรือ
อีเมล์ที่ friendcollege.95@gmail.com หรือแจ้งชำระเงินได้จากแบบฟอร์ม ลิงค์นี้ คลิ๊ก

          
  


**โอนเงินแล้วกรุณาแจ้งด้วยนะคะ**

 


ติดต่อเรา

รายละเอียด

lawbookupdate
เเผงร้าน 23-24 หน้าอาคารชุดเคหะชุมชนคลองจั่น18 ถนนนวมินทร์ คลองจั่น
บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

: Tel :087-078-7240 (ais) Tel :087-498-2495 (dtac)

: Tel :02-7191634 (fax)

: friendcollege.95@gmail.com